Et trygt fællesskab

Værdier

Osted Fri- og Efterskole bygger på det grundtvig/koldske skole- og menneskesyn. De samme værdier er grundlaget for børnehaven Fristedet – naturligvis forstået og fortolket ind i førskolealderen. Det kommer bl.a. til udtryk ved at Fristedets børn gennem leg, kreativitet, levende fortælling, musik, sang og bevægelse skal opleve, at verden er fuld af udfordringer og oplevelser, der tilsammen vækker nysgerrig undren, udvikler livsmod, robusthed og livsglæde.

I et trygt fællesskab skal børnene lære og opleve ligeværd, tillid og respekt, så de passer godt på hinanden og deres omgivelser.

Du kan læse mere om Osted Fri- og Efterskoles værdigrundlag her.

Osted Fri- og Efterskoles formål

Undervisningen

 • Alle elever har potentiale, som skolen ønsker at give den enkelte elev de bedste personlige, faglige og sociale forudsætninger for at udleve.
 • Skolen skal styrke elevernes kundskaber og færdigheder gennem en bred vifte af boglige, praktiske, musiske og kreative fag med et højt fagligt niveau.
 • Oplevelse, indlevelse og fantasi er vigtige elementer i undervisning, og samvær

Fællesskab

 • Elever, forældre og medarbejdere er alle del af et forpligtende fællesskab, der hele tiden søges levendegjort og aktualiseret.
 • Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger.
 • Fællesskabet skal give den enkelte lyst til og mod på at bruge livet til gavn og glæde for sig selv og andre.

Samvær

 • På OFE skal åndsfrihed, åbenhed og tolerance findes i en dagligdag præget af anerkendelse og tryghed.
 • Elever, forældre og medarbejdere omgås hinanden med gensidig respekt, tillid og opmærksomhed.

Livoplysning, folkelig oplysning og almen dannelse

 • Skolen søger at gøre eleverne livsduelige og inspirere til aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse.
 • Skolen ønsker at udvikle elevernes historiske bevidsthed og derigennem bibringe en forståelse for, at historien har betydning for nutid og fremtid.
 • Skolens virke skal være alment dannende, gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og give forståelse for andre kulturer.

Osted Fri- og Efterskole i verden

 • Skolens arbejde skal danne ramme om et folkeligt arbejde både lokalt og regionalt.
 • Hensynet til natur, klima, miljø og ressourcebevidsthed skal indgå i undervisning og daglig praksis.
 • OFE er en del af Danmark, Europa og verden. Det globale udsyn, ansvarlighed i verden og en international dimension er vigtige elementer i såvel undervisning som dagligdag.