Forældre

Forældre

Et godt forældresamarbejde er forudsætningen for en god børnehave. Ligesom i friskolen og SFO’en har Fristedet tradition for høj grad af forældreinvolvering, og det forventes, at forældrene bakker op om arrangementer i børnehaven, og at de, ud over eget barn, har omsorg for fællesskabet og de øvrige børns trivsel.

Der inviteres jævnligt til arrangementer og fester som fx lysfest med morgenmad i december, bedsteforældredag, sommerfest, teaterforestillinger og kunstferniseringer.

Der afholdes hvert år et forældremøde, hvor pædagogik, normer, holdninger og kutymer drøftes. Fristedet tilbyder forældresamtaler en gang om året, hvor barnets trivsel og udvikling gennemgås. Derudover er der altid mulighed for samtaler løbende, hvis vi eller forældrene skønner behov herfor.

Fristedet har egen forældrebestyrelse, der dog er underlagt Osted Fri- og Efterskoles bestyrelse.