Forældreindflydelse

Forældreråd

Børnehaven Fristedet har en bestyrelse, der fungerer som et et forældreråd, som er underlagt bestyrelsen for Osted Fri – og Efterskole, der er en privat selvejende institution. Forældrerådets opgave er at sparre med børnehavens ledelse omkring dagligdag og pædagogik. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og børnehaven, herunder det økonomiske ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning og skolens vedtægter

Børnehavens forældreråd består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der vælges for 1 år ad gangen. Valg sker på et årligt forældremøde i børnehaven. 

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på skolens generalforsamling i april måned. Hertil kommer tre medarbejderrepræsentanter samt forstanderen og fem ledelsesrepræsentanter for hhv. friskole, efterskole, børnehave, SFO og administration.

Børnehaven Fristedets forældreråd

 • Amanda Hohol, forældre, medlem
 • Louise Bonde Mathiasen, forældre, medlem
 • Mathias Bach Randskov, forældre, medlem
 • Katrine Østrup Frandsen, forældre, medlem
 • Paw Northmann Lasota, forældre, medlem
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Katrine Lucia Vejgaard Pedersen, pædagog børnehaven Fristedet

Skolens bestyrelse

 • Nikolaj Avlund Michelsen, formand, T 6165 7063
 • Bent Ole Bærenholdt, næstformand, T 9155 4526
 • Signe Thorsen, T 2623 3032 
 • Rikke Hovgaard Lorentzen, T 2515 1822
 • Søren Bundgaard Skårhøj, T 5149 0498
 • Eline Bojsen Haarder, T 2891 4916
 • Mia Haste
 • Mette Nicolaisen, medarbejderrep.
 • Billy Aagaard, medarbejderrep.
 • Jesper Frandsen, medarbejderrep.
 • Anne Ingstrup Fabiansen, afdelingsleder friskolen
 • Mads Gaarde Lambach, afdelingsleder i efterskolen, souschef
 • Bodil Mielke, administrationschef
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander