Indhold og pædagogik

De bedste rammer ......

Fristedet arbejder hele tiden med at tilvejebringe de bedste muligheder for, at børnene udvikler sig både personligt og socialt.

Det gør vi ved at skabe et miljø med tryghed og nærvær hvor vi gennem leg, kreativitet, levende fortælling, musik, sang og bevægelse lader børnene møde verden. En verden fuld af muligheder, oplevelser og udfordringer. Vi arbejder for at vække børnenes nysgerrige undren samt for at udvikle deres livsmod, livsduelighed og livsglæde.

På siden "Hvad gør vi?" kan du læse meget mere om indhold, pædagogik, voksne og alt det andet, der er så vigtigt for at give børnene de bedste rammer.