En del af Fristedet?

Indmeldelse

Hvis I er interesserede i at melde jeres barn ind i Børnehaven Fristedet, skal I komme på besøg. Her vil vi fortælle mere indgående om børnehaven, så I får det bedst mulige grundlag for at tage stilling til det vigtige valg.

Det er en god idé at melde jeres barn ind i god tid, da børnehaven ofte er fyldt op. Det bedste er, hvis jeres barn går hele sin børnehavetid i Fristedet. Det giver de bedste forudsætninger for, at vi kan lære jeres barn at kende helt fra starten.

Alle nye forældre skal endvidere deltage i en værdi-aften, hvor skolens forstander, Per Krøis Kjærsgaard, giver en nærmere indføring i det grundtvig/koldske værdigrundlag, som hele Osted Fri- og Efterskole - inkl. Fristedet - bygger på.

Kontakt skolens kontor eller børnehavens leder, Lone Gliese.