En del af Fristedet?

Indmeldelse

At vælge børnehave til sit barn, er et vigtigt valg. Vi gør derfor meget ud af at præsentere børnehaven for alle forældre. Det sker dels ved et besøg og dels ved et orienteringsmøde med Osted Fri- og Efterskoles forstander, Per Krøis Kjæsgaard. På den måde hører I om vores måde at arbejde på med børnene og kender til børnehavens værdigrundlag. 

Det er en god idé at melde jeres barn ind i god tid, da børnehaven ofte er fyldt op. Det bedste er, hvis jeres barn går hele sin børnehavetid i Fristedet. Det giver de bedste forudsætninger for, at vi kan lære jeres barn at kende helt fra starten. 

 

Vores procedure for indmeldelse i børnehaven i overskrifter

1. Tilmeldingsblanketten på hjemmesiden udfyldes tilmeldingsblanket

2. Besøg i børnehaven og deltagelse i orienteringsmøde tilmelding til orienteringsmøde

3. Betaling af indmeldelsesgebyr

Når punkt. 1-3 er gennemført, datostemples optagelsen. Optagelse sker efter anciennitet ud fra denne dato. Når optagelsen er bekræftet, er barnet sikret en plads.

 

1.Tilmelding

Barnet kan tilmeldes børnehaven, så snart der er tildelt et cpr.nr. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten her.

Som udgangspunkt starter barnet i børnehaven til den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år. Hvis forældrene ønsker et senere starttidspunkt, skal dette anføres ved indmeldelsen. Hvis forældre ønsker at udskyde starten i børnehaven i forhold til den oplyste opstartsdato, er det muligt, men vi vil så desværre ikke kunne garantere, at der er en plads til den ønskede opstart. 

2. Orienteringsmøde med indlagt rundvisning af børnehaven

Det er en forudsætning for at blive optaget i Børnehaven Fristedet, at forældrene har deltaget i et orienteringsmøde med skolens forstander, hvor der samtidig er rundvisning af børnehavens lokaler og faciliteter. Her gøres der rede for værdier, pædagogik, rammer og gensidige forventninger. Optagelsen af barnet er først endeligt gældende efter deltagelsen i mødet, som dermed er obligatorisk. Møderne afholdes ca. 4 gange årligt og holdes i samarbejde med friskolen. Tilmelding til orienteringsmøde sker her.

3.Indmeldelsesgebyr

Når et barn tilbydes en plads i børnehaven opkræves et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. Hvis man på et tidspunkt annullerer sin indmeldelse, refunderes indmeldelsesgebyret ikke. Er der ikke plads, kan barnet komme på venteliste. Det koster 250 kr. i administrationsgebyr at blive skrevet på ventelisten.

Fortrin til optagelse

Søskende til børn i børnehaven og på friskolen vil have søskendefortrin. Disse fortrin betyder, at barnet rykker forrest på ventelisten, hvis der ikke er plads.

 

Har I spørgsmål til hele indmeldelsesprocessen, er I velkommen til at kontakte børnehaveleder Annette Vedsted Andersen på tlf. 4649 7006 eller administrationen på kontor@ofe.dk og tlf. 4642 2323. Her kan man også få hjælp til udfyldelse af tilmeldingen og til optagelsesproceduren generelt.