Forældreindflydelse

Bestyrelsen

Børnehaven Fristedet har sin egen bestyrelse, som dog er underlagt bestyrelsen for Osted Fri – og Efterskole, der er en privat selvejende institution. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen, herunder det økonomiske ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning og skolens vedtægter

Børnehavens bestyrelse består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der vælges for 1 år ad gangen. Valg sker på et årligt forældremøde i børnehaven. 

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på skolens generalforsamling i april måned. Hertil kommer tre medarbejderrepræsentanter samt forstanderen og fem ledelsesrepræsentanter for hhv. friskole, efterskole, børnehave, SFO og administration.

Børnehaven Fristedets bestyrelse

 • Annemette Svane-Petersen, formand, T 2887 8522
 • Lena Rahbek, næstformand, T 3142 1630
 • Katrine Feijen, medlem, T 8120 4320
 • Laura Leth Meilvang, suppleant, T 2622 6916
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Katrine Lucia Vejgaard Pdersen, pædagog børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander

Skolens bestyrelse

 • Nikolaj Avlund Michelsen, formand T 6165 7063
 • Signe Thorsen, næstformand T 2623 3032 
 • Sofie Leyssac, T 4649 7135
 • Søren Bundgaard Skårhøj, T 5149 0498
 • Bent Ole Bærenholdt, T 9155 4526
 • Eline Bojsen Haarder, T 2891 4916
 • Mia Haste
 • Mette Nicolaisen, medarbejderrep.
 • Billy Aagaard, medarbejderrep.
 • Jesper Frandsen, medarbejderrep.
 • Mikkel Holm, SFO leder
 • Isabel Hansen, afdelingsleder friskolen, souschef
 • Mads Gaarde Lambach, afdelingsleder i efterskolen
 • Bodil Mielke, administrationschef
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander