Forældreindflydelse

Bestyrelsen

Børnehaven Fristedet har sin egen bestyrelse, som dog er underlagt bestyrelsen for Osted Fri – og Efterskole, der er en privat selvejende institution. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen, herunder det økonomiske ansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning og skolens vedtægter

Børnehavens bestyrelse består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der vælges for 1 år ad gangen. Valg sker på et årligt forældremøde i børnehaven. 

Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på skolens generalforsamling i april måned. Hertil kommer tre medarbejderrepræsentanter samt forstanderen og fem ledelsesrepræsentanter for hhv. friskole, efterskole, børnehave, SFO og administration.

Børnehaven Fristedets bestyrelse

 • Amanda Hohol, forældre, medlem
 • Louise Bonde Mathiasen, forældre, medlem
 • Mathias Bach Randskov, forældre, medlem
 • Katrine Østrup Frandsen, forældre, medlem
 • Paw Northmann Lasota, forældre, medlem
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Katrine Lucia Vejgaard Pedersen, pædagog børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander

Skolens bestyrelse

 • Nikolaj Avlund Michelsen, formand, T 6165 7063
 • Bent Ole Bærenholdt, næstformand, T 9155 4526
 • Signe Thorsen, T 2623 3032 
 • Rikke Hovgaard Lorentzen, T 2515 1822
 • Søren Bundgaard Skårhøj, T 5149 0498
 • Eline Bojsen Haarder, T 2891 4916
 • Mia Haste
 • Mette Nicolaisen, medarbejderrep.
 • Billy Aagaard, medarbejderrep.
 • Jesper Frandsen, medarbejderrep.
 • Anne Ingstrup Fabiansen, afdelingsleder friskolen
 • Mads Gaarde Lambach, afdelingsleder i efterskolen, souschef
 • Bodil Mielke, administrationschef
 • Annette Vera Vedsted Andersen, leder børnehaven Fristedet
 • Per Krøis Kjærsgaard, forstander