Om Fristedet

Børnehaven Fristedet startede august 2007. Der har fra første dag været stor interesse og god søgning til børnehaven.

 

Gennem leg, kreativitet, levende fortælling, musik, sang og bevægelse skal Fristedets børn opleve, at verden er fuld af udfordringer og oplevelser, der tilsammen vækker nysgerrig undren, udvikler livsmod og giver lyst til at lære.

 

I et trygt fællesskab skal børnene lære og opleve ligeværd, tillid og respekt, så de passer godt på hinanden og deres omgivelser.

Vi tilstræber, at der skal være ligelig fordeling af 3, 4 og 5 årige i børnehaven.

 

Ligesom vi i Friskolen og SFO’en har tradition for høj grad af forældreinvolvering, er der også lagt op til dette i børnehaven. Der afholdes 1-2 forældremøder om året, hvor pædagogik, normer, holdninger og kutumer drøftes.

 

Osted Fri- og Efterskole bygger på det grundtvig/koldske skole- og menneskesyn. De samme værdier er grundlaget for børnehaven Fristedet – naturligvis forstået og fortolket ind i førskolealderen.

 

Kontakt

 

Børnehaven Fristedet

Assendløsevejen 7, Osted

4320 Lejre

 

Afdelingsleder i børnehaven: Lone Gliese

M ln@ofe-skole.dk

T 4649 7006

 

Forstander Per Krøis Kjærsgaard

M pk@ofe.dk

 

Skolens kontor (telefontid kl.8-12)

T 46 42 23 23

M kontor@ofe.dk